Sunteți aici: » Ce facem » Proiecte

Proiecte

Clusterul este implicat în mai multe proiecte cu finanțare europeană, cu scopul de a dezvolta comunități sustenabile din punct de vedere energetic în România și Europa de Est, prin furnizarea de servicii de consultanță tehnică, proiectare și furnizare de sisteme de încălzire pe bază de biomasă, educație și informare cu privire la cele mai bune practici precum și promovarea conceptului ”Un sat - 1 MW”.

Promovarea utilizării biomasei agricole pentru încălzire, în zonele rurale din Europa

SPIRE propune o abordare revoluționară a reutilizării terenurilor poluate cu metale grele din oraș, prin fitoremediere adaptivă și creare de noi ecosisteme urbane, ca strategie de dezvoltare pe termen lung și reprofilare economică durabilă. Proiectul propune utilizarea biomasei rezultate pentru îmbunătățirea performanței energetice a unei unități de învățământ și stimulează dezvoltarea de lanțuri valorice locale, specifice economiei circulare, prin lansarea și incubarea de noi afaceri bazate pe prototipare și producție de materiale de construcție inovatoare, urmărind îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor.

Internaționalizare în energii regenerabile și tehnologii de mediu către piețele din țările ASEAN și din Orientul Mijlociu

 

Schimb de experiență între cercetători în domeniul bioresurselor


 

Trecerea la sistemele de termoficare pentru diversificarea alimentării, reducerea dependenței de gaz și creșterea utilizării surselor regenerabile disponibile la nivel local

 

BioEnergyTrain, cooperare europeană pentru învățământul superior 


Dezvoltarea unei retele formate din institutii de invatamant tertiar, centre de cercetare, asociatii profesionale si sectorul industriei cuprinzand intregul lant valoric al bioenergiei.


Sate bazate pe bioenergie
Accelerarea pătrunderii pe piață a energiei durabile


 

 

Excelența în clustere în rețele de clustere din Centrul și Estul Europei în domeniul eco- și bio-energiei, energii regenerabile și tehnologii de mediu

 

Colaborare moldo-română în domeniul energiei din biomasă


 

 

Schimb de experiență în vederea creșterii eficienței energetice din mediul rural în Regiunea Centru


 

 

Dezvoltarea si promovarea unui sistem integrat de incalzire bazat pe biomasa si incurajarea dezvoltarii eco-intreprinderilor de-a lungul lantului valoric al biomasei.


 

 

Promovarea în România a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (Salix Viminalis) ca sursă alternativă de energie curată


 

 

Educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului