Sunteți aici: » Membri » Cercetare, educație

Cercetare, educatie

Rolul entităților de cercetare, universităților și furnizorilor de educație profesională

  • cooperarea cu sectorul economic în vederea identificării de soluții inovative în sfera biomasei
  • facilitarea transferului tehnologic
  • promovarea rezultatelor inovative şi colaborarea cu membrii clusterului pentru implementarea acestora 
  • asigurarea pe bază de comandă a unor activităţi de consultanţă 
  • organizarea de cursuri de specialitate de scurtă și de lungă durată pentru formarea specialiștilor în cadrul programelor de educaţie pe toată durata vieţii

 

Lista membrilor: