Sunteți aici: » Membri » Instituții, autorități publice

Institutii, autoritati publice

Rolul Instituțiilor și autorităților publice în cadrul Clusterului

  • colaborarea cu membrii clusterului pentru o cât mai bună promovare a energiilor regenerabile
  • formularea de strategii și politici în sinergie cu necesitățile exprimate de actorii din domeniul biomasei, membri ai Clusterului

Autorități publice

  • Includerea în strategiile și politicile locale dezvoltarea domeniului bioenergiei, implementarea de sisteme integrate pe bază de biomasă și adoptarea de soluții care contribuie la creșterea independenței față de sursele de energii convenționale.
  • Adoptarea de măsuri pentru facilitarea organizării sistemului de producere și utilizare a biomasei la nivel local și crearea cadrului pentru implementarea soluțiilor sustenabile în domeniu.

Membri:


Agenții și alte instituții publice

  • Includerea în strategiile și politicile regionale dezvoltarea domeniului bioenergiei. Considerarea domeniului  bioenergiei ca domenii de specializare inteligentă.

Membri