Sunteți aici: » Cine suntem » Consiliul Clusterului

Consiliul Clusterului

Consiliul de Coordonare a Clusterului (CCC) este organul deliberativ al Clusterului, care stabilește viziunea, politica și strategia de dezvoltare al Clusterului. 
Consiliul de Coordonare al Clusterului este format din toți acei reprezentanți care doresc să aibă un rol activ în dezvoltarea Clusterului.
Fiecare organizație poate decide în mod suveran să retragă în orice moment mandatul reprezentantului propriu și să numească un alt reprezentant printr-o cerere scrisă și semnată de conducătorul respectivei organizații, adresată CCC. Schimbarea devine efectivă în momentul în care organizația primește confirmarea din partea CCC că a luat cunoștință de această înlocuire.
Consiliul se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Președintelui Clusterului.

Președintele este organul de reprezentare al Clusterului, fiind și Președintele Consiliului de Coordonare a Clusterului. Președintele Clusterului angajează organizația în raporturile cu terții față de care o și reprezintă.
Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale membrilor Consiliului de Coordonare.